Cynhyrchion

Cynhyrchion

 • Bonded Crystal

  Crystal Bonded

  Mae grisial bondio trylediad yn cynnwys dwy, tair rhan neu fwy o grisialau gyda dopants gwahanol neu'r un dopant â gwahanol lefelau dopio. Gwneir y deunydd hwn yn gyffredin trwy fondio un grisial laser gydag un neu ddau o grisialau heb eu gorchuddio trwy gyswllt optegol manwl gywir a'u prosesu ymhellach o dan dymheredd uchel. Mae'r dyluniad arloesol hwn yn lleihau effaith lens thermol y crisialau laser yn sylweddol, ac felly'n ei gwneud hi'n bosibl i laser cryno fforymau gael digon o bwer.
 • CERAMIC REFLECTOR

  MYFYRWYR CERAMIG

  Mae WISOPTIC yn cynhyrchu amrywiaeth o adlewyrchyddion cerameg wedi'u pwmpio â lamp ar gyfer laserau diwydiannol o weldio, torri, marcio, yn ogystal â laserau meddygol. Gellir darparu cynhyrchion penodol yn unol ag anghenion y cwsmer.
 • WINDOW

  GAEAF

  Gwneir ffenestri optegol gan ddeunydd optegol tryloyw gwastad sy'n caniatáu golau i mewn i offeryn. Mae gan ffenestri drosglwyddiad optegol uchel heb fawr o ystumio'r signal a drosglwyddir, ond ni allant newid chwyddhad y system. Defnyddir ffenestri yn helaeth mewn amryw ddyfeisiau optegol megis offer sbectrosgopig, optoelectroneg, technoleg microdon, opteg ddiffreithiol, ac ati.
 • WAVE PLATE

  LLEOEDD WAVE

  Mae plât tonnau, a elwir hefyd yn arafu cam, yn ddyfais optegol sy'n newid cyflwr polareiddio golau trwy gynhyrchu gwahaniaeth llwybr optegol (neu wahaniaeth cyfnod) rhwng dwy gydran polareiddio orthogonal. Pan fydd y golau digwyddiad yn pasio trwy blatiau tonnau gyda gwahanol fathau o baramedr, mae'r golau allanfa yn wahanol, a all fod yn olau polariaidd llinol, golau polariaidd eliptig, golau polariaidd cylchol, ac ati. Ar unrhyw donfedd benodol, mae'r gwahaniaeth cyfnod yn cael ei bennu gan y trwch. o'r plât tonnau.
 • THIN FILM POLARIZER

  MEDDWL GWLEDYDD FFILM

  Gwneir polaryddion ffilm tenau o ddeunyddiau wedi'u cyfansoddi sy'n cynnwys ffilm polareiddio, ffilm amddiffynnol fewnol, haen gludiog sy'n sensitif i bwysau, a ffilm amddiffynnol allanol. Defnyddir polarydd i newid trawst heb ei bolareiddio i drawst polariaidd llinol. Pan fydd y golau'n pasio trwy'r polarydd, mae un o'r cydrannau polareiddio orthogonal yn cael ei amsugno'n gryf gan y polarydd ac mae'r gydran arall yn cael ei amsugno'n wan, felly mae golau naturiol yn cael ei drawsnewid yn olau polariaidd llinol.